To be I am, a site for personal and spiritual development

Search

All Texts

Read text Title and Description Type of content, Language, Provider, Providers homepage
Nästa healingutbildning startar april 2019
by user ullaanderen
Published 2 years 10 months ago   •   1 647 views
Nästa healingutbildning ”Divine Oneness 1” April 2019 Divine Oneness är en mjuk och kraftfull... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 144
Namibian crystals for sale
by user Admin_TobeIam
Published 3 years 7 months ago   •   1 173 views
We have namibian crystals and amethyts for sale. Please read the story about their journey here in... more
Other    •    English
Administrator of TobeIam
www.tobeiam.com
Id of content 143
Antares om Enhetsmedvetandet och Balans
by user ullaanderen
Published 4 years 4 months ago   •   1 124 views
”Balans” Du är Mästaren i ditt liv! Du bestämmer vart du vill rikta din uppmärksamhet och ditt... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 141
Antares om Enhetsmedvetandet och Harmoni
by user ullaanderen
Published 4 years 4 months ago   •   1 086 views
”Harmoni” Harmoni är ytterligare ett uttryck för det tillstånd av frid och stillhet som naturligt... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 140
Antares om Enhetsmedvetandet och "Purity"
by user ullaanderen
Published 4 years 4 months ago   •   1 041 views
”Purity” För att kunna ”gå in i” ett högre medvetande behöver du ha tömt och harmoniserat ditt... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 139
Antares om Enhetsmedvetandet och Klarhet
by user ullaanderen
Published 4 years 4 months ago   •   1 122 views
”Klarhet” Klarhet är ett tillstånd som bryter igenom de illusioner och skygglappar som du byggt... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 138
Entering my heart
by user Team_TobeIam
Published 4 years 10 months ago   •   1 364 views
Entering my heart I enter my heart.   I feel a gentle shift, and I am out on the other side.   Out... more
Other    •    English
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 130
Kropp och själ smälter ihop
by user Team_TobeIam
Published 4 years 10 months ago   •   3 157 views
Kropp och själ smälter ihop Kom, viskar själen. Kom och öppna ditt hjärta och ta emot mina gåvor... more
Other    •    Swedish
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 129
På väg till vårt högre jag
by user Team_TobeIam
Published 4 years 10 months ago   •   3 181 views
På väg till vårt högre jag Mild som en vårblomma sträcker våra högre jag ut sin hand. Kom, följ... more
Other    •    Swedish
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 128
Ny Bok av Ulla Anderen - PROFETIA Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen
by user ullaanderen
Published 5 years 1 month ago   •   3 523 views
PROFETIA Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen PROFETIA är en personlig... more
Other    •    Swedish
Ulla Anderen
www.divineoneness.se
Id of content 124
Happenings for a reason, season or lifetime
by user Team_TobeIam
Published 5 years 6 months ago   •   1 455 views
Other    •    English
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 103
Intentionens skapelsekraft
by user Team_TobeIam
Published 5 years 6 months ago   •   1 569 views
Om intentionens skapelsekraft.
Other    •    Swedish
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 102
Suzanne Lie - Meeting Your Higher SELF — Advanced Arcturian Lecture Series 1-28-16
by user Team_TobeIam
Published 5 years 7 months ago   •   3 281 views
Meeting Your Higher SELF Source   By The Arcturians As your process of ascension progresses, the... more
Channeling    •    English
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 65
Suzanne Lie - Att Möta Ert Högre JAG/SJÄLV – Avancerad Arkturisk föreläsningsserie 1-28-16 Möt Ert Högre JAG/SJÄLV
by user Team_TobeIam
Published 5 years 7 months ago   •   3 387 views
Från Arkturierna Efterhand som er uppstignings process fortskrider, går de otaliga aspekterna av... more
Channeling    •    Swedish
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 64
Make Ascension Normal via Suzanne Lie
by user Team_TobeIam
Published 5 years 8 months ago   •   1 565 views
Make Ascension Normal with Unconditional Love for Yourself ~ The Arcturians Happy New Year 2016... more
Channeling    •    English
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 51
Reflections of life
by user Admin_TobeIam
Published 5 years 8 months ago   •   1 798 views
To see your inner essence, is the greatest gift you can get.
Other    •    English
Administrator of TobeIam
www.tobeiam.com
Id of content 41
Hur vi uppfattar oss själva nu och vägen mot läkning
by user Team_TobeIam
Published 5 years 10 months ago   •   3 391 views
Snabba förändringar sker för många genom val så väl som av behov. Utvecklingsvägen kan försvåras... more
Channeling    •    Swedish
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 34
Arcturians about "self", channeling by Marilyn Raffaele
by user Team_TobeIam
Published 5 years 10 months ago   •   1 741 views
Arcturians about "self", channeling by Marilyn Raffaele. Dear ones, rapid change is taking place... more
Channeling    •    English
Team To be I am
www.tobeiam.com
Id of content 33