To be I am, a site for personal and spiritual development

Search

Hur vi uppfattar oss själva nu och vägen mot läkning

Channeling
Swedish

Snabba förändringar sker för många genom val så väl som av behov. Utvecklingsvägen kan försvåras upp till den punkt vid vilken en andlig övergång äger rum, och sanningen blir ens medvetandetillstånd och börjar manifesteras på den nivån. Mycket av det som har projicerats in i världens medvetande genom media, religioner, regeringar, etc. ger helt enkelt ingen genklang längre inom många av er. Gamla livsstilar och traditioner som ofta innefattar vänner och/eller familjen börjar kännas gamla och avslutade.