To be I am, a site for personal and spiritual development

Search

Antares om Enhetsmedvetandet och Balans

Other
Swedish

”Balans”

Du är Mästaren i ditt liv! Du bestämmer vart du vill rikta din uppmärksamhet och ditt ljus! Det är du som väljer vad som skall aktiveras inom dig och vad du vill lägga ditt focus på. Du avgör!

Låt din uppmärksamhet vila i det du för tillfället är sysselsatt med! Låt den inte dra dig bort ifrån det som gäller i nuet. Låt den inte dra dig in i upplevelser från det förflutna eller yttre förväntningar. Förbli centrerad i dig själv! Behåll din närvaro! Låt dig inte rubbas!

För att kunna behålla din balans behöver du harmonisera de krafter i din kropp och aura som separerar dig ifrån allt annat.

Du behöver balansera din mottagande vänstra kroppshalva med den högra – utgivande – och låta ditt tagande och givande hitta sin inre balans. Du behöver balansera den övre delen av din kropp med den lägre så att ditt intag av kosmiskt ljus och kärlek samverkar med den kraft som du tar upp från Moder Jord. Begreppet balans har många infallsvinklar.

Låt din andning vara öppen och fri.

Du behöver ha hittat en inre Balans för att din Klarhet skall kunna förbli stabil. Tillstånden understödjer varandra.

Enhetsmedvetandet har en naturlig inneboende balans!

För mer info www.gudinnanantares.se