To be I am, a site for personal and spiritual development

Search

Antares om Enhetsmedvetandet och Klarhet

Other
Swedish

”Klarhet”

Klarhet är ett tillstånd som bryter igenom de illusioner och skygglappar som du byggt upp omkring sig i din tredimensionella värld. Illusioner som försöker separera dig ifrån ditt egentliga naturliga Jag. Enhetsmedvetandet!

När du är klar i dig själv har du tagit klivet ut ur den avskärmning som har begränsat och du står fri ifrån de slöjor som har satt gränser för din syn.

Du har rensat ditt mind och du har ställt dina sinnen i Högre Jagets tjänst. Du har låtit din känsla och tanke synkroniseras med varandra och ditt yttre och inre Jag smälta samman till en enhet. Din inre klarhet vibrerar inifrån och ut.

Klarheten bär inga hemligheter. Inget motstånd och inga ”gömda tankar”. I klarheten ryms bara tankar som är aktuella i nuet. Alla andra vilar i väntan på att bli aktiverade om de behövs.

I klarheten är du transparent. Mönster som separerar eller splittrar har gett vika. Du är ett med dig själv.

En inre klarhet tillåter din autenticitet att träda i dagen. Ditt Sanna Jag tillåts att tränga fram och vibrera ut mot världen. Kunskapen du söker finner du i Enhetsmedvetandet! Det är också där du gör dina val.

Din inre klarhet är kopplad till ditt mind och dina sinnen men också avhängigt en rensad känslokropp. Ditt mind och din känsla har nått det tillstånd av klarhet och balans som råder i högre dimensioner.

I Enhetsmedvetandet är klarhet ett naturligt tillstånd!

Föreställ dig att du står i ett hav av klarhet. En mental klarhet som saknar gränser och som visar världen vem du är. Då är du ett med allt!

Ta ett steg tillbaka, andas, och vila i din inre klarhet och balans.


För mer info www.gudinnanantares.se