To be I am, a site for personal and spiritual development

Search

Antares om Enhetsmedvetandet och "Purity"

Other
Swedish

”Purity”

För att kunna ”gå in i” ett högre medvetande behöver du ha tömt och harmoniserat ditt mind och din emotionella kropp så att ditt Högre Jags intelligens och gudomliga kärlek kan ”ta över” dina kroppar och verka i ditt liv.

Din emotionella och mentala kropp skall fungera som instrument för det Högre Jaget. Din fysiska kropp skall vara den organism som Högre Jaget behöver för att kunna verka i en fysisk värld. Dina kroppar behöver hålla en frekvens som harmonierar med det Högre Jaget.

När du är ”pure” står du obunden och fri i förhållande till ditt förflutna. Gamla erfarenheter berör dig inte längre och du står öppen och fri att fylla nya och helt oskrivna blad i ditt liv. Blad som inte bygger på gamla inlärda mönster eller vanor. Du har nått en nivå där du är din egen mästare och skapar ditt liv själv.

Du har tagit klivet ut ur din tredimensionella bubbla och styrs helt av din längtan efter att ”lämna över” ditt liv till ditt Högre Jag. Du använder gudomlig kärlek och medvetande för att skapa nya tillstånd. Du står inför något helt nytt!

I Enhetsmedvetandet förekommer inga tredimensionella frekvenser!

Emotionell ”renhet” brukar upplevas som en lätthet i kroppen. Den höjer automatiskt din vibration.

Hur ofta känner du dig hel i det du gör? Hur länge kan du fokusera på det du gör utan att din uppmärksamhet splittras?

Begreppen Klarhet och ”Purity” tangerar varandra. Men Klarhet talar i första hand till mindet och sinnena medan ”Purity” refererar till auran som helhet med betoning på känslokroppen.

Lägg märke till att tillstånden är inflätade i varandra och att de tillsammans bildar den kosmiska väv som är Enhetsmedvetandet.
 

För mer info www.gudinnanantares.se